Dragon's Land

Ienāc...

Pūķa spārnu vējā -
Ūdens, zeme un māls.
Pūķa spārnu vējā
Pasaule rodas un dzimst,
Pūķa spārnu vējā
Diena vakarā rimst.

Pūķa spārnu vējā
Deg avotā mūžīgā uguns;
Caur akmeni pavediens vērts.
Pūķa spārnu vējā
Ziediem sāļiem ceļš tālais
No dzelmes līdz zvaigznēm klāts.

Zeltaina gaisma cilvēku acīs,
Kam droša, skaidra sirds,
Kam mājas, kur atvarā Saule,
Sapnis nomodā būt -
Par tiem, kam jābūt tajā zemē,
Kur īstie vārdi ir,
Par mirkli, kurā apstāties,
Ārpus laika bija un būs.

Putni atdzimst no pelniem,
Mēnessceļš sudrabā mirdz.
Dieva kumeļi dejo -
Šeit un Tagad, Vienmēr.

Zaļās Zemes Ekopūķis aicina uz sadarbību Latvijas un pasaules ekokopienas veidošanā, no rīta rasas un radoša prieka tiltus starp zvaigznēm un cilvēkiem celt.

Ecodragon of the Green land invites You in building our planet's network of ecocommunities by cooperating in cultural education and multipurpose creative activities.

Par mums Afišu stabs Teiksma par Viduszemi