Avīze» Pasaku mājas īstenotie projekti (lasīt vairāk...)


Pilsētas un lauku eko kopienu pašorganizēšanās un savstarpēja sadarbība

Biedrības „Undīne” Pasaku māja Dubultos ir eko kopiena pilsētvidē, interaktīva publiska telpa un pašdarbības kultūras centrs vienlaicīgi. Daudziem tā ir kļuvusi par simbolisku, gandrīz vai neticamu veiksmes stāstu ar alķīmiski metafizisku piesitienu un lielu sabiedrisko rezonansi, sapni, kuru ir sapņojuši daudzi.

Pārliecinājušies par šī “sapņu” notikuma sabiedrisko nozīmīgumu, labprāt dalāmies pieredzē, kā, pat ar nelieliem resursiem, ir iespējams izveidot ilgtermiņā darboties spējīgu kultūrvides objektu.

Šobrīd, kad Latviju masveidā uz neatgriešanos pamet tās iedzīvotāji, ir vērts atbalstīt katra cilvēka pašiniciatīvu, dodot iespēju ieguldīt savu laiku un enerģiju ilgtspējīgos un sabiedrībai ilgtermiņā nozīmīgos pasākumos. Socioloģiskie pētījumi apstiprina, ka kvalitatīva un jēgpilna publiskās saskarsmes telpa veicina emocionālo piesaisti zemei un valstij.

Ekokopiena ir viena no iespējām tiem, kam radošs darbs ir tikpat nepieciešams kā gaiss vai ūdens. Iespēja strādāt, darīt kopienai un visai sabiedrībai būtiski svarīgu darbu, rada sajūtu mājas un motivāciju palikt. Pašorganizējoties, nevis prasot valstij un pazūdot birokrātijā, ir iespējams daudz ko sabiedrībai derīgu izdarīt saviem spēkiem.

Katrā novadā būtu jābūt kādai aktīvai ekokopienai – sabiedriskai, atvērtai, sevi ar visiem darbam un sadzīvei nepieciešamiem resursiem nodrošināt spējīgai nevalstiskai organizācijai, sabiedriskai teritorijai, kultūras centram, kura darbības pamatā būtu kādas lielas vai mazas, bet pašu iedzīvotāju brīvprātīgi izvēlētas un regulāri uzturētas radošas aktivitātes. Ekokopiena daudziem radošo profesiju, dabaszinātņu un inženierzinātņu pārstāvjiem, ārstiem, lauciniekiem utt. varētu būt būtisks papildus arguments neaizbraukt no Latvijas.

Radoši paplašinot Ekokopienu idejas garīgās un praktiskās robežas no vienkāršas eksistenciālas izdzīvošanas cīņas par kultūrizglītības, vides izglītības, amatniecības, zaļo tehnoloģiju, bioloģisko saimniecību, zinātnisko pētījumu, tēlainās domāšanas un praktiskas darbības laboratoriju, jebkura, pietiekami liela, šādām sabiedriskām aktivitātēm atvēlēta teritorija ir derīga, lai ar saimnieka attieksmi, radošo darbnīcu un visiem pieejamu, vienkāršu dabas materiālu palīdzību to padarītu par iedvesmojošu un interaktīvu, vietējiem cilvēkiem un arī tūristiem saistošu vidi.

Par ekokopienas veidotāju var kļūt ikviena persona vai organizācija, savos statūtos vai kādos citos iekšējās kārtības noteikumos brīvi izvēloties vēlamo kopienā ieguldāmo resursu apjomu un veidu. Vietējās pašvaldības, visdrīzāk, varētu būt ieinteresētas atbalstīt šāda veida iniciatīvas, jo, dažādojot iespējas kvalitatīvi un radoši pavadīt brīvo laiku, tiek pildītas ļoti būtiskas sociālas, sabiedrību konsolidējošas integratīvas funkcijas un tiek veicināta:

Dabai un dvēselei draudzīga ekonomika.
Brīva radoša izpaušanās, bez apreibinošu vielu klātbūtnes.
Garīgā attīstība un līdzsvars starp brīvību un atbildību.
Tradicionālās kultūras (tautas folklora, kristietība, austrumu garīgums) savienojums ar moderno un daudzveidīgo (kultūra, zinātne, ekotehnoloģijas).
Starpkultūru dialogs – iespēja nolikt malā mazāk svarīgo vai tikai personīgi izdevīgo un pamanīt cilvēkos, dabā un sevī būtiskāko, visus vienojošo.
Dažādu nozaru speciālistu un entuziastu sadarbība ilgtermiņā, ne tikai atsevišķu akciju laikā.
Citu ilgstspējīgas attīstības principu ievērošana.

Sena leģenda stāsta:
„Zeme balstās uz bruņurupuča muguras, bruņurupucis balstās uz trim vaļiem, vaļi peld okeānā, okeāns balstās uz pūķa spārnu vēja. Pūķis laiku pa laikam nolaižas uz zemes, smelties spēku un iedvesmu lidojumam.”

Lai vietu, kur mēs varam gūt spēku un iedvesmu patiesam līdzsvaram starp sevi un pasauli, top vairāk!

Šai iecerei filozofiski tuvas idejas ir izteicis arī ilggadējs Pasaku mājas atbalstītājs un Zaļā Ordeņa biedrs Jānis Kauliņš lekcijā par garīgo brīvību
Masaru Emoto

„Ūdens kristālu noslēpumi”

Esmu pētījis ūdeni jau daudzus gadus; atskārta ka ūdenim piemīt spēja pārrakstīt informāciju, mainīja manu dzīvi. Atklājis to Amerikā, jauniegūtās zināšanas atvedu līdzi uz Japānu un kopš tā laika izmantoju ūdenim piemītošo spēju pārrakstīt informāciju, lai palīdzētu cilvēkiem atgūt veselību.

 1. Kristālu fotoattēli, kurus sāku uzņemt, izrādījās pārsteidzoši daiļrunīgi stāstnieki par pasauli.
 2. Bēthovena Pastorālās simfonijas spožie un skaidrie toņi radīja skaistus un labi veidotus kristālus,bet Mocatra 40.simfonija, majestātisks visa skaistā slavinājums, izveidoja trauslus un elegantus kristālus.
 3. Visa klasiskā mūzika, kuru atskaņojām ūdenim, radīja labi veidotus kristālus ar skaidri izteiktām raksturīgajām pazīmēm.
 4. Savukārt ūdens, kam nācās klausīties skaļu smagā metāla mūziku, labākajā gadījumā atklāja sadrumstalotus un izkropļotus kristālus.
 5. Iedomājāmies pārbaudīt, kas notiktu, ja uz papīra gabaliņiem uzrakstītu dažādus vārdus, piemēram, "paldies" vai "muļķis", un aptītu tos ap pudelēm, pagriežot vārdus pret ūdeni.
 6. Ūdens, kas izlasīja vārdu "paldies", veidoja skaistus sešstūru kristālus, bet ūdens, kas izlasīja vārdu "muļķis", veidoja nepareizas formas, sadrumstalotus kristālus, līdzīgus tiem, kas radās smagā metāla mūzikas ietekmē.
 7. Mācība, ko varam gūt no šī eksperimenta, ir saistīta ar vārda spēku- labo vārdu vibrācija pozitīvi ietekmē mūsu pasauli, bet negatīvo vārdu vibrācijas spēj to sagraut.
 8. Vidēji cilvēka ķermenis sastāv no 70 % ūdens, citiem vārdiem sakot, visu dzīvi mēs galvenokārt eksistējam kā ūdens.
 9. Kā cilvēkiem dzīvot veselīgi un laimīgi? Atbilde - attīrot ūdeni, kas veido 70 % no ķermeņa.
 10. Tagad kvantu mehānikas zinātnē vispārpieņemts uzskats, ka matērija nav nekas vairāk kā vibrācija, arī cilvēki raida noteiktas vibrācijas, un katrs indivīds vibrē savā unikālā frekvencē.
 11. Kāds, kas izjūt lielas skumjas, vibrē skumju frekvencē, savukārt līksms un dzīvespriecīgs cilvēks radīs attiecīgu frekvenci.
 12. Cilvēks, kas izjūt mīlestību pret citiem, sūtīs tiem mīlestības frekvenci, bet tāds, kas kaitēs citiem, vibrēs tumšā un ļaunumu vēstošā frekvencē.
 13. Japāņu cīņas mākslu lielākais noslēpums tiek saistīts ar „uzvaru bez cīņas”, tas būtībā nozīmē izvairīšanos no rezonēšanas ar ienaidnieku.
 14. Rezonanse notiek, ja viens no diviem skaitļiem ir otra reizinājums.
 15. Planētas piesārņojumu rada nepiesātināmās alkas pēc ērtībām un mantkārība, kas aizsākās industriālās revolūcijas laikā, tas izveidojis masu patēriņa dzīves stilu, kas nopietni apdraud pasaules vidi.
 16. Aizkaitinājuma radītā vibrācija atbilst dzīvsudraba vibrācijai, dusmu radītā- svinam, bet skumju un bēdu - alumīnijam. Nenoteiktība ir saistāma ar kadmiju, izmisums- ar tēraudu, stress - ar cinku.
 17. Ir jāizstaro tās emocijas, kas pretējas negatīvajām - naids / pateicība, dusmas / laipnība, bailes / drosme, spiediens / paškontrole - apvienojot divus pretējus viļņus, negatīvās jūtas izzūd.
 18. Mans viedoklis - ārstam, kas dziedē cilvēka ķermeni, pirmkārt ir jābūt filosofam.
 19. Ūdens molekulu veido divi ūdeņraža atomi un viens skābekļa atoms- pateicība, kas ir divreiz lielāka par mīlestību, ir tas līdzsvars, uz kuru mums vajadzētu tiekties.
 20. Tas, kas šobrīd ir nepieciešams pasaulei, ir pateicība.
 21. Mīlestība un pateicība ir dabas pamatprincipi.

Masaru Emoto. Ūdens kristālu noslēpumi.- R.: Jāņa Rozes apgāds, 2010
Projekti =>


Avīžu lapās par mums

Neizpostītas dabas nestā peļņa
(„Latvijas Vēstnesis”, 2005.g 1.marts)

Europe Mitoloģija, daba un Zilo karogu programma kā mūsdienīga metode to aizsardzībai

“Undīnes” projekts joprojām aktuāls
("RB Jūrmala". 2004.g.15.janvāris)
("RB Jurmala". January 15, 2004)

Noslēpumainais "Tik un tā" spēks
(www.politika.lv, 2003.g. aprīlis)

"Undīne" - pūķu zeme Jūrmalā
("Mājas Viesis", 2003.g. 4.aprīlis)

Spriež par piekrastes aizsardzību
(Jūrmalas Ziņas, 2003.g.11.marts)

Kur būvēt sapņu pilis?
(LABA, 2002.g. septembris)

Pasaku valstībā - Undīnē
(Tukuma ziņotājs, 2002.g. augusts)

Modris Namdaris. Viedoklis par 2002. g. 9. augusta notikumu
(Nav publicēts)

"Undīnei" pārmet raibumu
("RB Jūrmala". 2002.g. 30.maijs)

ALĶĪMIJA
("Diena" 2002. g. 21. marts)

Undīnes mājaslapa patlaban atrodas veidošanas stadijā, taču sadaļu "Avīze”, tāpat kā afišu, centīsimies regulāri papildināt ar vairāk vai mazāk aktuālu informāciju. Arī pārējās sadaļās laiku pa laikam iespējamas dažādas izmaiņas un papildinājumi.