Avīze


"Mājas Viesis"
2003.g. 4.aprīlis

„Undīne” - pūķu zeme Jūrmalā

Oskars Herliņš.
L.Vasiļūnas, I.Doršs foto

Savdabīga kultūras saliņa ir sabiedriskā organizācija „Zaļais ordenis” - pasaku māja „Undīne” Jūrmalā. „Undīnes” ideja aizsākās 1995.gada ziemassvētkos, rīkojot koncertus pamestā graustā bez logiem un elektrības. Bet oficiālos pasaku zemes republikas dibināšanas svētkus svin 9.augustā, jo šajā dienā 1997.gadā organizatori rīkoja plašāko publikai domāto pasākumu - 50 mākslinieku izstādi „Vasara un dūmi”.

Pasaku māja dibināta ar mērķi īstenot nebijušu eksperimentu - radīt brīvu, atvērtu, bezcenzūras nekomerciālu vidi, kurā būtu spēkā tikai viens likums - nelegālo un legālo narkotiku, tajā skaitā arī alkohola, alus, tabakas, kā arī visu veidu kolu aizliegums.

Vēstures klubs „Exkalibūrs” „Undīnē” rīko seno cīņu un bruņinieku turnīru paraugdemonstrējumus. Šīs cīņas ir ļoti iespaidīgas un dalībnieku ekipējums ir gluži kā senos laikos.

Pasaku mājā notiek visdažādāko žanru koncerti, lekcijas, izstādes, lietišķas un radošo darbnīcu aktivitātes, kurās piedalās gan ļoti akadēmiski, gan neformāli cilvēki. Vizuālās mākslas, tēlniecības izstādes veido ne tikai mākslinieki ar akadēmisko izglītību, bet arī amatieri. Notiek dzejas un prozas vakari ar pazīstamu un nepazīstamu literātu dalību, ir podnieku virpa. Pie tās jebkurš var iemēģināt roku mākslas darbu veidošanā, fonā skanot maz dzirdētai mūzikai. Pasākuma apmeklētāji reizē var būt gan dalībnieki, gan vērotāji.

„Undīnē” viesojies arī dejas improvizācijas teātris, regulāri notiek lekcijas par dažādām tēmām, piemēram, Aleksandra Ruģēna lekciju cikls „Indiāņu teikas un leģendas”, ārstes homeopātes Vitas Berliņas lekcija par homeopātiju, cilvēka psihi un vielmaiņu u.c. tematiku.

Lai zinātu seno latviešu gadskārtu ieražas, „undīnieši” pasaku mājā ir uzzīmējuši to kalendāru.

Pēc seno latviešu saules kalendāra no vasaras saulgriežiem (21.jūnijs) līdz ugunslaika sākumam (9.augusts) notiks pasākumu virkne, kas sāksies ar meditatīvās mūzikas festivālu un beigsies ar etnomūzikas, pasaku un fantāzijas gaisotnes festivālu „Ugunslaiks”. Notiks dažādas radošās aktivitātes saistībā ar dabas un mitoloģijas parka veidošanu. Maksa par ieeju „Undīnes” pasākumos ir simboliska - aizdegta svece.

KARŠ AR BETONA MONSTRIEM

Ir cilvēki, kuri uzskata, ka Jūrmalā ir par maz viesnīcu un tūristiem nav kur palikt, pasaku māja aizņem biznesmeņiem noderīgu teritoriju - tā ir minūtes gājiena attālumā no jūras. Vairāki uzņēmumi ir iesnieguši Jūrmalas domei priekšlikumus par teritorijas apbūvi blakus „Undīnei”. Kā alternatīvu šiem projektiem pasaku māja un Dubultu luterāņu draudze piedāvā Pūķu zemes dabas un mitoloģijas parka izveidi (leģendu par pūķi var lasīt „Undīnes” mājas lapā). Pašlaik Jūrmalas pilsētas dome aptaujā savus iedzīvotājus - ko viņi vēlas redzēt šajā vietā. Pasaku mājas vadītājs Ingus Zālītis domā, ka lielāka vērtība ir nenocirstam meža gabalam Jūrmalas šaurākajā vietā (tikai 500 soļi), kurš atrodas uz vienīgās kāpas, kas neļauj Lielupei ietecēt jūrā Dubultos. „Undīnieši” vāc parakstus, lai zemes gabals, uz kura atrodas pasaku māja, paliktu pašvaldības valdījumā, mežu kāpās neizcirstu un te nenotiktu pārbūve.

VĒRTĒ JAUNIEŠI:

Undīnē notiek ļoti labi un daudzveidīgi pasākumi, - saka Jūlija Stefanoviča, kā piemēru minot pagājušā gada folkmūzikas koncertu. Turklāt „Undīnē” vienmēr ir sirsnīga atmosfēra.

Juris Tipa vērtē, ka pasaku nams ir vizuāli oriģināla māja, kurā var labi atpūsties bez apreibinošām vielām. Visspilgtāk Jurim atmiņā palicis kāds roka un folkmūzikas koncerts, jo tajos valdīja īpaša atmosfēra, arī grupas bija izvēlētas atbilstoši videi, kas radījis īpašu noskaņu.

Līva Pormale teic, ka „Undīne” piedāvā izklaides iespējas, kādu nav citur. Vislabāk viņai patika pasākums, kurā pazīstamā jaunā literāte Ieva Melgalve lasīja savu darbu „Dilonis”.