Avīze


"RB Jūrmala"
2002.g. 30.maijs

Undīnei pārmet raibumu

Aisma Krēsliņa

Pagājušajā domes sēdē, apspriežot zemes nomas maksas samazināšanu SO „Zaļais ordenis - pasaku māja „Undīne””, tika nolemts, ka undīniešiem ir jāsaved kārtībā terase, kas atrodas Dubultu laukuma viņā galā, kā arī būvinspekcijai jāpārbauda, vai ēkā nav veikta nelikumīga pārbūve.

Foto: Ojārs Martinsons / RB
Dubultu laukuma terašu atbalsta sieniņu krāsojums „ieķēries” pašvaldības acīs. Tā uzskata, ka „Undīnei” , kuras vadībā šī apgleznošana notikusi, „raibums” jānotīra.

Deputāts L.Alksnis pārmet „Undīnei” ne tikai nedisciplinētību maksājumos (domes finansu pārvaldes vadītāja gan piebilda, ka „Undīne” savas saistības pildot), bet arī to, ka undīnieši esot izlutināti un viņus vajadzētu mazliet paaudzināt. Viņš uzskata, ka undīniešiem jāsaved kārtībā terases atbalsts sienu sakārtošana, likvidējot raibo krāsojumu, tikai tad varot samazināt nomas maksu. Savukārt L.Ozoliņš vēlējās uzzināt, vai ēkā nav veikta pārbūve un vai tur viss ir saskaņā ar projektu un tās raibā āriene un apkārtne atbilst Jūrmalas vizuālajam tēlam. Domes priekšsēdētājs D.Urbanovičs, atzīstot, ka attiecībā uz terasi „ ir par traku aizgājuši”, tomēr aicināja atbalstīt lēmumu, nosakot undīniešiem termiņu, kurā sakārtojama atbalsta siena, bet būvinspekcijai savs vērtējums iesniedzams mēneša laikā.

Par terases atbalsta sienu apgleznošanu „Undīnes” vadītājs Ingus Zālītis teic, ka tā tapusi kā pārdomāta lieta. Lai gan to apzīmējuši daudzi, tomēr katrai terasītei esot sava tematika: apakšējai - ūdens, vidējai - zeme, augšējai - gaiss. Tas viss noticis mākslinieku vadībā. Turklāt - tas neesot darīts bez jebkādām atļaujām. Šī ideja gan izskatīta komisijās, gan vēl vecās domes laikā akceptēta. Viņaprāt, šāda apgleznota terase ir svaigs un krāsains vaibsts pilsētas sejā, turklāt - apdrupušās sieniņas tikušas sacementētas. Viņš piekristu tam, ja pašvaldība liek sieniņu savest kārtībā - pa ziemu atlupušo pielabojot, taču viņš nesaprot, kāpēc gan tas viss jānovāc. Pagaidām neviens oficiāli viņam to neesot licis un neesot skaidrs, vai tā tiešām esot prasība. I.Zālīti mazliet apbēdinot tas, ka, līdzko gribot ko uzlabot, nevis plēst un iznīcināt, tad tas viss tiekot uztverts ar aizdomām, turklāt izejot nepārtrauktas saskaņošanas. Sāpīgi esot arī tas, ka nereti tiek uzskatīts - ja jau neesi tā bagātākā organizācija, tad esi potenciāls likumu neievērotājs un nezinātājs. Viņi jau tā nepārtraukti tiekot kontrolēti, pārbaudot gan apkārtnes, gan ēkas uzturēšanu, gan arī pasākumus. Arī šoreiz būvinspekcija bijusi klāt jau nākamajā dienā pēc domes sēdes, pārbaudot, kas te notiek. Skatījušies, bet nekas no tā, ko te redzējuši neizraisījis iebildumus. „Reizē esi tādā stresā no pārbaudēm, ka jūties bez vainas vainīgs. „Undīnei” pārmet nekārtību un idejisku bardaku, bet ne jau viss notiek taisni un pēc eiroremonta principa,” uzskata I.Zālītis. viņš rāda pie „Undīnes” iztīrīto mežu, kurā izvietotas laipas, kāpnītes, stādīti arī kāpām atbilstoši augi, iekārtoti soliņi... I.Zālītis rāda vēstuli, ko „Undīnes” atbalstītājs, uzņēmējs Ēriks Stendzenieks adresējis domei un ko parakstījuši dzejnieks A.Akmentiņš, mākslinieku Heinriksonu ģimene un citi, kurā uzsvērts, ka ne vienmēr viss ir mērāms ar tradicionālām mērauklām. „Mūs netraucē un nebaida apgleznotās sienas, salmu lelles un koka tilti. Tā ir vienreizīga vieta, kur notiek dzeju lasījumi, autorkoncerti, mākslas izstādes, turklāt - bez maksas,” teikts vēstulē. Arī Jūrmalas mākslinieki rakstiski atbalstījuši undīniešu iniciatīvu un darbību Dubultu laukuma mākslinieciskajā izveidē, kurā piedalījušies profesionāli mākslinieki, kultūras darbinieki, bērni un jaunieši.

Pilsētas galvenās arhitektes vietniece I.Maldupe teic, ka vispirms jātiek skaidrībā ar to, kas notiks Dubultu laukumā, tikai tad varētu spriest, ko novākt, ko atstāt. Šobrīd nav skaidrs, kas tur vēl būs, jo ir domāts gan par sabiedriskā centra izveidi, gan skeitborda trases ierīkošanu, gan citi varianti. Attiecībā pret terases krāsojumu viņa neesot ļoti pozitīvi noskaņota, bet pieņemot, ka tāds varot arī palikt. Viņasprāt, ja tā būs pelēka un vienkrāsaina, tas mudinās apķēpāt ar uzrakstiem un citu „māksliniecisku” pašdarbību.