Kartes


No iepretim Dubultu stacijai esošās autobusu pieturas līdz pasaku mājas trepītēm un afišu stabam ir apmēram 167 soļi. Mērvienība "solis" iegūta, izrēķinot vidējo aritmētisko no 143 ļoti gara cilvēka soļiem un 189 ļoti īsa cilvēka solīšiem.

Counting from bus-stop right across the Dubulti railroad station, there are approximately 167 steps to the stairs of House of Fairy-tales. The measuring unit "step" is the result from 143 steps of a very tall person and 189 tiny steps of a very short person.

Undīnes karte

Arī mežā aiz pasaku mājas nav iespējams apmaldīties, sevišķi, ja iet tikai un vienīgi pa baļķu celiņiem. Labi cilvēki, pastaigājoties pa mežu, staigā pa baļķu celiņiem. Tas nepieciešams, lai lielie milzīgie nesabradātu mazos sīkos sev zem kājām.

It's impossible to get lost in the forest behind the house, especially if you walk only on wooden paths. Nice people do use those paths. It's needed so the big and clumsy won't squash the small and tiny below their feet.

Pasaku Mežs

Šī ir jaunāka Pasaku mājas un apkārtnes karte.

Apkārtnes karte

Pasaku māja atrodas attēla centrā esošās zaļās pļavas kreisajā augšējā stūrī koku pudurīša ēnā. Fotogrāfijas kreisajā apakšējā stūrī atrodas dabā diezgan viegli pamanāms, liels objekts - Dubultu dzelzceļa stacija.

Paldies fotogrāfijas autoram Jānim Vītiņam.

The House of Fairy-tales is located in the left upper corner of the meadow that lies in the centre of picture. In the left lower corner there's a large and easily noticed object - Dubulti railroad station.

Nevienas armijas un pat ne Jūrmalas domes rīcībā nav tik labas tuvākās apkārtnes, kādu pasaku mājai uzzīmēja orientēšanās kluba "Liedags" vadītājs Jānis Bergs

No army and even not the Jūrmala City Council has a map of this territory as good as the one drawn for House of Fairy-tales by leader of orienteering club "Liedags" Jānis Bergs.

Orientieristu karte

Savukārt īru tautas tradicionālās mūzikas grupas "Duan Alta" muzikants, arhitekts un mitoloģijas pārzinātājs Ģirts Pētersons šajā kartē iezīmēja visādas labas lietas, no kurām dažas jau ir uz vietas, bet pārējās, diemžēl, vēl tikai top, bet pilnīgi noteikti būs, ja vien labajai Jūrmalas domei neradīsies kādi lieli un neparedzēti iebildumi.

The musician of Irish traditional folk-music group "Duan Alta", architect and mythology expert Ģirts Pētersons drew different nice things in this map. Some of them are already there, the others, unfortunately, are only planned, but definitely they will be there, if only the nice Jūrmala City Council won't have any large and unforeseen objections.

Parks

Nezinātājiem dažreiz mazliet noslēpumaina šķiet Eiropā vienīgā ne tikai nelegālo, bet arī legālo narkotiku brīvā pasaku mājas teritorija, taču bailēm šeit nav ne vismazākā pamata.

To some people the only territory in Europe free both fro    m legal and illegal drugs - that of the House of Fairy-tales - may seem somewhat mysterious, but there's absolutely no reason for fear.

Velotūristiem un kājāmgājējiem

Ja tu esi velotūrists vai kājāmgājējs, šeit vari aplūkot, kā Jūrmalā var piekļūt pie jūras! Velo/kajāmgājēju celiņš "Aizvējš" (ar pārtraukumiem).

Materiāls ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tā saturu pilnībā atbild Zaļais Ordenis - pasaku māja "Undīne", un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.