Vēsture
» Sākt ceļojumu laikā...
Vēsture 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Pasaku mājas idejas prezentācijā "Vasara un Dūmi" 1997. g. 8. augustā piedalījās 21 autors ar vairāk nekā 300 darbiem. Lai arī faktiski Undīne savu darbošanos aizsāka 1995. g. Ziemassvētkos, tieši izstādes "Vasara un Dūmi" atklāšanas brīdis tiek uzskatīts par pasaku mājas "Undīne" redzamās daļas dzimšanas dienu. Tas gandrīz precīzi sakrīt ar Ugunslaika sākumu senajā saules kalendārā, un katru gadu Ugunslaika sākumam tuvākajā sestdienā tiek svinēti šie saules kalendāra, Mātes Zemes un pasaku mājas "Undīne" dzimšanas svētki. Tā paša gada Ziemas saulgriežu akcijā "Siltums.Gaisma.Prieks" piedalījās 27 autori. Nākamā izstāde "Viduszemes Teiksma" tika veltīta fantasy žanra pamatlicēja Džona Ronalda Rūela Tolkīna piemiņai. Kopš tā laika visdažādākās izstādes Pasaku mājā notiek nepārtraukti, to skaitā Ievas Jātnieces, Laumas Liepiņas, Silvijas Kukles, Andreja Šamina, Ilzes Krūmiņas, Jāņa Nicmaņa, Zandas Milzarājas, Agritas Krūzas, Guntara Čipota, Sergeja Žitņikova, Ievas Legzdas, Juretas Donenbergas, Ievas Oļhovko, Daces Andersones, Harija Avdejeva, Māra Apfelberga, Marijas Valitalo, Oļesjas Feiguses, Edgara Kvjatkovska un Daiņa Ozoliņa pastāvīgās ekspozīcijas.

In the presentation of the idea of Fairy-tales house "Summer and Smoke" in 8th of August, 1997, 21 author participated with more than 300 works. Although actually Undine started its work in Christmas of year 1995, the opening of exhibition "Summer and Smoke" is considered to be the bithtday of the visible part of House of Fairy-tales. It almost corresponds to the beginning of Time of Fire or Ugunslaiks in the ancient Sun calender and each year in the Saturday nearest to the beginning of Ugunslaiks, those celebrations of Sun calender, Mother Earth and birth of house of fairy-tales "Undine" are held. In the Winter Solstice event "Warmth. Light. Joy." of the same year 27 authors participated. Next exhibition "The Tale of Middle Earth" was dedicated to the memory of the founder of fantasy genre John Ronald Reuel Tolkien. From this moment, different exhibitions take place in the house of fairy-tales on a regular basis, including permanent exhibitions of Ieva Jātniece, Lauma Liepiņa, Silvija Kukle, Andrejs Šamins, Ilze Krūmiņa, Jānis Nicmanis, Zanda Milzarāja, Agrita Krūza, Guntars Čipots, Sergejs Žitņikovs, Ieva Legzda, Jureta Donenberga, Ieva Oļhovko, Dace Andersone, Harijs Avdejevs, Māris Apfelbergs, Marija Valitalo, Oļesja Feiguse, Edgars Kvjatkovskis and Dainis Ozoliņš.

Ļoti bieži "Undīnē" tiek lasīta dzeja, notiek ne tikai dzejas vakari, bet arī dzejas rīti un prozas lasījumi.Pasākumos piedalās gan profesionāli un atzīti literāti, gan arī iesācēji dzejnieki, sapņotāji, tālāk par zvaigznēm redzētāji, sava ceļa gājēji. Populārākais pasākumu cikls, mazpazīstamiem autoriem ir "Mēness neredzamā puse" un "Kosmonautu-amatieru" vakari, kuros savu dzeju lasa visi klātesošie. Tajos ir nevis viens dzejnieks un daudz klausītāju, bet gan daudz dzejnieku un viens klausītājs.

Very often poetry is read in Undine. It means not only typical evenings of poetry, but also mornings with readings from poetry and prose. Participants include both professional and well-known literates as well as poets-beginners, dreamers who see further than stars, followers of their own path. The most popular cycle of events for unknown poets is "The Dark Side of the Moon" and the evenings of "Amateur Astronauts", where every attending person is reading his own poetry. This is not an evening with one poet and many listeners, but one listener for many poets.

Savukārt, no profesionāliem literātiem "Undīnes" pasākumos ir piedalījušies: Ilmārs Bergsons, Amanda Aizpuriete, Matiass Knolls, Juris Kunnoss, Jānis Rokpelnis, Juris Kronbergs, Arvīds Ulme, Eduards Aivars, Jānis Ramba, Andris Akmentiņš, Ingūna Jansone, Kristīne Sadovska, Māris Krautmanis, Māris Melgalvs, Daiga Lapāne, Liāna Langa, Hermanis - Marģers Majevskis, Ieva Melgalve, Dace Sparāne, Ingus Kuplais, Valdis Bisenieks, Pēteris Jurciņš, Ilze Indrāne, Anda Līce, Valdis Rūmnieks, Jana Veinberga, Nora Ikstena, Valda Melgalve, Edvīns Raups, Mārtiņš Zelmenis, Egils Zirnis, Guntars Godiņš, Zigurds Skābardis, Inese Zandere, Anna Auziņa, Agita Dragūne, Ķēniņš Zālamans, Ferja Vailda, Gaiķu Māris, Ģirts Parfeņenkovs.

However, there are many professional poets who have participate in the Undine actions: Ilmārs Bergsons, Amanda Aizpuriete, Matiass Knolls, Juris Kunnoss, Jānis Rokpelnis, Juris Kronbergs, Arvīds Ulme, Eduards Aivars, Jānis Ramba, Andris Akmentiņš, Ingūna Jansone, Kristīne Sadovska, Māris Krautmanis, Māris Melgalvs, Daiga Lapāne, Liāna Langa, Hermanis - Marģers Majevskis, Ieva Melgalve, Dace Sparāne, Ingus Kuplais, Valdis Bisenieks, Pēteris Jurciņš, Ilze Indrāne, Anda Līce, Valdis Rūmnieks, Jana Veinberga, Nora Ikstena, Valda Melgalve, Edvīns Raups, Mārtiņš Zelmenis, Egils Zirnis, Guntars Godiņš, Zigurds Skābardis, Inese Zandere, Anna Auziņa, Agita Dragūne, Ķēniņš Zālamans, Ferja Vailda, Gaiķu Māris, Ģirts Parfeņenkovs.

Ir notikušas Ilonas Rudzītes dejas improvizācijas teātra izrādes "Gājiens", "Laiks", "Dzeltenā vēja pasaka", "Noskaņu spēles";eksotisko deju grupas ''Alegria" uzvedums un grupas vadītājas Ilzes Zariņas stāsts par indiešu, spāņu, ēģiptiešu dejām, teātris mūžīgajiem bērniem - "Pauks un Šmauks", "Vinnijs Pūks un viņa draugi"; Jāņa Paukštello un Akvelīnas Līvmanes uzvedums "Balts es. Balts sniegs. Balts es esmu liecinieks"; Slokas evanģēliski - luteriskās draudzes jauniešu uzvedums "Gaidīšanas laiks"; Jāņa Jansona un Unas Upītes luga "Divas savādas pasaules jeb Starp realitāti un vājprātu"; dzejnieces Janas Vērdiņas un draugu dadaisma dzejai veltīta izrāde "Anna Blūma"; Austrālijas aborigēnu muzikālo leģendu teicējas Vinetas Lagzdiņas uzvedumi "Tuksneša gars" , "Lietus mātes ieleja", "Stāsts par septiņām māsām"; Valtera Ladena Vilka avangarda teātris "Cilvēki un kāpnes"; Jeļenas Aļšanskas izrāde uz akmeņiem "Vai tu atceries Montreiju?"; Tūram Heijerdālam veltīts Ulda Baloža muzikāls uzvedums uz meldru kuģa skatuves "Sauli visiem", bērnu un jauniešu filmu festivāls "2 Annas".

Other events included presentations of the Ilona Rudzīte’s Theatre of the Dance Improvisation -- "Walk", "Time", "Yellow Wind Fairy-Tale", "Flair Plays"; the theatre for the eternal children -- "Pauks and Smauks", "Winny the Pooh and his friends"; play by Jānis Paukštello and Akvelīna Līvmane "White am I. White is snow. White witness am I"; the presentation of the Sloka Lutheran parish youth "Waiting Time", play by Jānis Jansons and Una Upīte "Between Reality and Craziness", presentation devoted to dada poetry by Jana Vērdiņa and friends "Anna Blūma"; presentations by the teller of the legends of Australian aborigenes Vineta Lagzdiņa -- "Spirit of the Desert", "Valley of the Mother of Rain", "Story of seven sisters", avant-garde theatre presentation "People and Stairs" by Valters Ladens Vilks, theatre play on the rocks by Jeļena Aisanska "Do You Remember Monteray?", a musical devoted to Tor Heyerdal by Uldis Balodis "Sun for everybody", children and youth film festival "2 Annas".

Regulāri notiek lekcijas par dažādām tēmām, piemēram: Aleksandra Ruģēna lekciju cikls "Indiāņu teikas un leģendas"; cikls "Senās austrumu kultūras un mūsdienas"; Andra Mičuļa baltu senvēstures, etnoģenēzes un etnoģeogrāfijas cikls "Saules josta"; cikls "Zaļais ceļš" par dabas un dvēseles ekoloģiju, EKO valsts ideju; "Asīzes Francisks, pūķis un Pitagors", "Par rūķiem, undīnēm un zinātni", "Elfu karaļvalsts psiholoģija" - filosofa Dzintara Buša lekciju cikls; "Radoša cilvēka atbildība"- tikšanās ar Torņakalna evanģēliski - luteriskās draudzes mācītāju Juri Rubeni; "Tuksnesis un klintis - Palestīnas ģeogrāfiskās vides atspoguļojums Vecās Derības simbolos" - vada teoloģijas students Valts Apinis; Jāņa Kauliņa populārzinātnisko lekciju cikls "Dzīvības un saprāta meklējumi visumā", kā arī "Kosmiskās Katastrofas Neizbēgamība"; "Par princesi, varoni un velnu", "Par septiņiem dvēseles vārtiem", "Par dzelzs zāli un straumi" - stāsta dzejnieks un virsaitis Arvīds Ulme; Valda Turina Alternatīvās domāšanas akadēmija "Oikos derība"; fiziķa un filosofa Daiņa Ozoliņa "Astoņu zīļu tradīcijas" vakari; hipija Ļošas nelegālās pārrobežu ceļošanas stāsti; Ērika Stendzenieka dizainam veltīta akcija "Mūsdienu hieroglifi", kā arī vēstures kluba "Exkalibūrs" bruņinieku turnīri, soma Toma un amerikāņu misionāra Čārlza Ārsona diskusija "Dievs, ticība, darbi, ikdiena", Andas Ābeles tautas mūziku un tradīciju vakari, Annas Krumholces lekcija par reliģiju, zinātni un garīgo veselību "Cilvēka saprāta noslēpumi", ārstes un homeopātes Vitas Berliņas pētījumi par cilvēka vielmaiņu, pravieša Didža Veinberga Saulgriežu pusnakts antizinātnisko lekciju cikls "Pādistika, kernelisms un mēs", konference "Beznarkotiku zonas izveidošana Jūrmalā: globāls eksperiments sabiedrisko un radošo komunikāciju jomā", Latvijas Pieredzes izglītības centra organizēts starptautisks pieredzes apmaiņas seminārs "Metodes darbā ar riska grupas pusaudžiem", starptautiska konference "Kāpu aizsardzība un cilvēcība".

Lectures about different topics are regularly held, for example: cycle of lectures by Aleksandrs Ruģēns "Indian stories and legends", the cycle "Ancient Eastern Cultures and Our Time"; the cycle by Andris Mičulis about history, ethno-geneses and ethno-geography "Sun Belt"; the cycle " Green Way" about ecology of the nature and soul, idea of the ECO state, "Francis from Asisi, dragon and Pythagores’; "About gnomes, undines and science", "Psychology of the Kingdom of Elves" -- presentations by philosopher Dzintars Bušs; "Responsibility of the Creative Person" -- meeting with Juris Rubenis; "Desert and Rocks -- Reflection of the Geographical Environment of the Palestine in the Symbols of the Old Testament" by the student of theology Valts Apinis; popular science cycle by Jānis Kauliņš "Search for Life and Mind in the Cosmos" as well as "The inevitability of cosmic catastrophe"; "About Princess, Hero and Devil", "About Seven Doors of the Soul", "About Iron Gras and Flow" told by poet Arvīds Ulme; alternative thinking academy of Valdis Turins "Oikos Testament"; events of scientist and philosopher Dainis Ozoliņš "Traditions of Eight Acorns"; tales of illegal border crossing by hippy Ļoša; an action devoted to design "Today's hieroglyphs" by Ēriks Stendzenieks, as well as knight tournaments of history club "Exkalibūrs", discussion of Finnish Tom and American missionary Charles Areson "God, faith, works, daily life", folk music and tradition evenings of Anna Ābele, lecture of Anna Krumholce about religion, science and mental health "The secrets of human mind", researches of human methabolism by doctor and homeophaty adept Vita Berliņa, the cycle of anti-scientific Solsticle midnight lectures by prophet Didzis Veinbergs "Pādistics, Kernelism and Us", conference "Creating a drug-free zone in Jūrmala: a global experiment in the field of social and creative communications", experience exchange seminary organised by Latvian Centre of Experience Education "Methods of work with teenagers of risc group", international conference "Dune Protection and Humanity."

Gada svarīgākos svētkus Pasaku mājā rīko senajam Saules kalendāram iespējami pietuvinātā ritmā. Svētki gada laikā ir astoņi - četri saulgriežu svētki un četri svētki, kas iezīmē gadalaiku sākumu. Šajos svētkos "Undīnē" notiek koncerti, kuros parasti skan folkmūzika, etnomūzika, dažādu tautu bardu un dziesminieku autormūzika, tajos ir spēlējusi īru tautas tradiconālās folkmūzikas grupa "DUAN ALLTA", meditatīvās mūzikas ansambļi "Tekumse", "TAT TWAM", "Pilnmēness mūzikas klubs", komanda "Ābols virs upes", grupas "Es esmu cits tu", "Baobabs", "Solāris", "Zapte", "Big Mama", "The Remainder", "Saūda Arābijas Radio", "Gash", "Alexei Project", "Dervish Dance", "Reel Road", "Gandrīz Debesis", folkloras kopas "Jūrmalnieks", "Laiva", "Laiksne", "Līga", "Līgate", "Auri", "Silavoti", "Dandari", "Rīgas Danču Klubs", "Hāgenskalna Muzikanti", postfolkloras grupas "Visi Vēji", "Iļģi", Kalifornijas indiāņi, Kristīgā grupa "Tilts", Slokas evanģēliski - luteriskās draudzes jauniešu koris, bardi un dziesminieki Uldis Ozols, Ilze Grunte, Indra Karlsone, Oskars Burovs, Oskars Zariņš, Uldis Balodis, Elīna Līce, Helēna Kozlova, Jana Viļuma, Uldis Ārents, Rolands Ūdris, Andrejs Šamins, Jevgeņijs Šišebarovs, Mihails Ustinovs, Valdis Atāls, Pēteris Draguns, Andrejs Kravcovs, Sergejs Galaktionovs, Austra Pumpure, Marko Ojala, Filips un Kristīne, Ingus Kuplais, Andris Akmentiņš, Jurijs Maļcevs, Konstantīns Korins, Aleksejs Zaicevs, Anna Annuška, Sergejs Žitņikovs, Andris Černovs, Haralds Sīmanis, Roberts Lūsis, Adrians Kukuvass, Dāvids Saralidze, Dr. Cirslis, Sanjay Kumar Sharma, eksotisko deju grupa "Alegria".

The most important annual celebrations in the House of fairy-tales are held as close to the ancient Sun calender as possible. There are eight most important celebrations -- four representing change of the day and night lengths and four representing begin of new season. On these celebration concerts are held where mostly is played folk-music, ethnic music, different musicians and bands playing, for example, Irish folk band "Duan Allta", groups of meditative music -- "Tekumse", "Tat Twam", team "Ābols virs upes", bands "Es esmu cits tu", "Baobabs", "Solāris", "Zapte", "Big Mama", "The Remainder", "Saudi Arabia Radio", "Gash", "Alexei Project", "Dervish Dance", "Reel Road", "Gandrīz Debesis", folklore groups "Jūrmalnieks", "Laiva", "Laiksne", "Līga", "Līgate", "Auri", "Silavoti", "Dandari", "Rīgas Danču Klubs", "Hāgenskalna Muzikanti", post-folklore groups "Visi Vēji", "Iļģi", Indians from California, Christian group "Tilts", youth choir of Sloka Lutheran parish, bards and musicians Uldis Ozols, Ilze Grunte, Indra Karlsone, Oskars Burovs, Oskars Zariņš, Uldis Balodis, Elīna Līce, Helēna Kozlova, Jana Viļuma, Uldis Ārents, Rolands Ūdris, Andrejs Šamins, Jevgeņijs Šišebarovs, Mihails Ustinovs, Valdis Atāls, Pēteris Draguns, Andrejs Kravcovs, Sergejs Galaktionovs, Austra Pumpure, Marko Ojala, Filips un Kristīne, Ingus Kuplais, Andris Akmentiņš, Jurijs Maļcevs, Konstantīns Korins, Aleksejs Zaicevs, Anna Annuška, Sergejs Žitņikovs, Andris Černovs, Haralds Sīmanis, Roberts Lūsis, Adrians Kukuvass, Dāvids Saralidze, Dr. Cirslis, Sanjay Kumar Sharma, the group of exotic dances "Alegria".

Ir bijuši arī pilnīgi atšķirīgu mūzikas žanru koncerti, piemēram - "Reivs bez narkotikām", Vislatvijas panku salidojums "Pankroks pret meliem", Latvijas - Lielbritānijas jaunatnes apmaiņas projekta ietvaros - grupas "SIRKE", "REU SPEADVEU", "Ieva un nemaksātāji", koncerts "Debesu valstība ir tevī", kvadromūzikas projekti "Dzelme", "Planēta", "Atlantīda", "Jūras atgriešanās"; Andra Černova koncerts "Nešaujiet Jetiju"; "Par zāli, par sāli un Tevi"- Haralda Sīmaņa koncerts balsij un ērģelēm Dubultu evanģēliski - luteriskajā baznīcā", "Piecdesmit mītiskas tautasdziesmas "- dzied Uldis Leiškalns; Ulda Baloža koncerts "Es eju mājās kopā ar tiem, kas savus spārnus nēsā sev līdz."; grupu "Baložu pilni pagalmi", "Zaļās saules" , "Cita attieksme", "Hospitāļu iela", "Akmeņu dārzs", "Zupski Rubin", "MEG", "Royal Mayday", "Stormy Monday", "Nulles Cikls", "Dekadencija", "Inokentijs Mārpls", "Skyforger", "Adrians un Antra", "Pastnieces", "Doomsday Rabbit", "Sankcija", "Slog", "Zip Code", "Spark in the Dark", "Granātābolu Namiņš", "Skumju Akmeņi", "Rubin Carter", "Hiperions", "The Flower Art", "Bramborak", "All Day Long", "Kunt", "Skinflint", "Kušs", "Relikt", "Region-x", "Negri BVŽ", "Jugra", "The Blunder", "Hugo", "Punsh", "Xroniki", "Creer", "Attitude", "Jūdas Graši", "Zavedomo", "Surpasnois", "Ink", "Ex-Anima", "S.I.L.S.", "A.L.I.M.P.", "Nevertime", "The Signals", "Afelia", "Žena. Ženi", "Ņikto Ņičego", "Gatera Strādnieki", "Rencha Bang", "Neplagiad, Ultimat I Net Dima Bez...", "Blackheart Aggels", "Naked Flame", "Ten Shi", "Voirk", "Hard Nuts", "Blast", "M.G.", "The Maisture", "Točka Otčjota" koncerti, kā arī mūziķes Laumas Liepiņas organizētie kamermūzikas vakari.

But we also had had quite another kind of concerts, for example, -- "Rave without Drugs", pan-Latvian punk-rock festival "Punk-rock against Lies", in the framework of British -- Latvian youth exchange project -- "Sirke" and "Reu Speadveu", "Ieva un nemaksātāji" (Ieva and Non Payers). There were a concert named "The Kingdom is in You", quadro-musical projects "Dzelme" (Depth), "Planeta" (Planet), "Atlantida" (Atlantis); concert by Andris Cernovs called "Don’t shoot at Bigfoot!", "About Gras, Salt and You" -- concert by Haralds Sìmanis for voice and organ in Dubulti Church, concerts "50 Mythic Folk Songs" (with Uldis Leiskalns); "I Am Going Home With Those Who Take Their Wings With Them" (with Uldis Balodis) and concerts of the bands "Baložu pilni pagalmi" (Yards full of doves), "Zaļās saules" (Green Suns), "Cita attieksme" (Different Attitude), "Hospitāļu iela" (Hospital Street), "Akmeņu dārzs" (Stone Garden), "Zupski Rubin", "MEG", "Royal Mayday", "Stormy Monday", "Nulles Cikls" (Zero Cycle), "Dekadencija", "Inokentijs Mārpls", "Skyforger", "Adrians un Antra", "Pastnieces" (Post women), "Doomsday Rabbit", "Sankcija" (Sanction), "Slog", "Zip Code", "Spark in the Dark", "Granātābolu Namiņš" (Pomegranade house), "Skumju Akmeņi"(Sadness Stones), "Rubin Carter", "Hiperions", "The Flower Art", "Bramborak", "All Day Long", "Kunt", "Skinflint", "Kušs", "Relikt", "Region-x", "Negri BVŽ", "Jugra", "The Blunder", "Hugo", "Punsh", "Xroniki", "Creer", "Attitude", "Jūdas Graši", "Zavedomo", "Surpasnois", "Ink", "Ex-Anima", "S.I.L.S.", "A.L.I.M.P.", "Nevertime", "The Signals", "Afelia", "Žena. Ženi", "Ņikto Ņičego" (Nobody Nothing), "Gatera Strādnieki" (Lumberjacks), "Rencha Bang", "Neplagiad, Ultimat I Net Dima Bez...", "Blackheart Aggels", "Naked Flame", "Ten Shi", "Voirk", "Hard Nuts", "Blast", "M.G.", "The Maisture", "Točka Otčjota".

Par nepārtrauktu interaktīvu pasākumu ciklu var uzskatīt pasaku mājas ikdienu, kurā ikviens nejaušs ienācējs kļūst par dalībnieku, vāra uz ugunskura tēju, zīmē, veido no māla, apglezno sienas, traukus, audumus, mēbeles vai citus priekšmetus, veido praktiski pielietojamas instalācijas, izteiksmīgus vides objektus un arī ikdienā lietojamas lietas. Tas viss veido Pasaku mājas un apkārtnes vidi, radot patīkamu un noslēpumainu noskaņu, kāda rodas tad, ja visdažādākie cilvēki - profesionāli mākslinieki un tikko staigāt sākuši bērni ar saviem vecākiem, pensionāri un tīņi, hipiji un cilvēki no oficiālām delegācijām, puķu audzētāji, mežā klaiņotāji un datoru vērotāji, panki un zinātņu doktori, astronomi un zivju žēlotāji,- kuri vienmēr ilgojušies pēc kaut kā neparasta, vienlaicīgi ir tikuši pie legālas iespējas būvēt sapņu pilis. Patiesi alķīmiskā gaisotnē ir radītas "Ahromatiskās vakara vīzijas", notikusi "Nelidojošo šķīvīšu apgleznošana"; "Spoku darbnīca" - ģipša figūru veidošana; Tūkstoš baltu dzērvju izgatavošana; gleznoti monumentālie gleznojumi "Katedrāle", "Pasaules koks", "Pasaku terase", lietas sveces un gatavoti vēja zvani, noritējis Dinas Kauliņas nodarbību cikls par senbaltu jostu aušanas tehnikām "Vara saknes, zelta zari", tapis Rūnu svečturis un pieraksti uz māla plāksnītēm, gleznas uz krēsliem,apgleznoti akmeņi un būvēti niedru objekti, īstenojies podnieka Gata Dzērves nodarbību cikls "Tējas ceremonijas iezvanīšana" un juvelieres Ingrīdas Žageres rotu darbnīca "Pasakas par akmeņiem", rotkaļa Viestura Jēkabsona Latvijas arheoloģisko rotu darbnīca "Zaļvarš".

The daily life of House of fairy-tales may be considered to be a non-stop cycle of interactive events, where each visitor becomed a participant, draws, creates clay sculptures, paints on walls, furniture, fabrics or other things, creates installations, environmental objects and practical things. All this creates environment of House of fairy-tales and the neighbourhood, a pleasant and mysterious mood that comes to the world in the moment where very different people -- professional artists and the children who are just starting to walk, older people and the teenagers, hippies and the people from official delegations, flower growers, walkers in the forest and those who are peeping on the computers, punks and the doctors of sciences, astronomy funs and those who worry about fishes -- the people who always were waiting for something extraordinary, all simultaneous have got the legal opportunity to build their dream palaces. In the real atmosphere of magic the different events happened: creation of "Achromatic Evening Visions", "Painting on Non-Flying Objects", "The Workshop of Ghosts" -- making of clay figures, making of "Thousand White Cranes", creation of monumental paintings "Cathedral", "The Tree of the World", "Terrace of Fairy Tales", making of candles and wind bells. Some seminars and workshops have been hosted -- a seminar about old Baltic belt weaving traditions held by Dina Kaulina and named "Copper Roots, Golden Branches", created a candelabrum with Old Scandinavian writing signs and writings on the ceramic plates, paintings on the chairs, stones etc. the seminar ring by ceramist Gatis Dzērve "Ringing for Tea Ceremony" , the workshop by jeweller Ingrīda Žagere "Fairy-tales about stones" and a workshop of archaeological Latvian jewellery "Green Copper" by Viesturs Jekabsons.

Visi šeit pieminētie pasākumi parasti notiek sestdienās, Viduszemes alķīmiķu spēles ietvaros. Pilns šīs spēles cikls ilgst aptuveni 11 mēnešus, un katra spēles cikla noslēgumā, augusta sākumā, notiek Zaļā ordeņa - Pasaku māja "Undīne" festivāls. 1997. gada 8.augusta festivāls saucās "Vasara un Dūmi", 1998. un 1999. gada festivāliem nosaukums bija "Šī zeme ir mūsu dvēseles lidlauks ", 2000. gada 13. augustā notika Viduszemes realitātes festivāls "Šī zeme ir mūsu", 2001. gadā “Rivendellas ieleja.” 2002. gadā festivāls - "UGUNSLAIKS" notika 9. augustā. 2003.gadā Mākslas, etnomūzikas, postfolkloras, pasaku un fantasy gaisotnes festivāls “UGUNSLAIKS”tiek veltīts saules kalendāra devītā gadalaika sākumam un notiek SESTDIEN, 9.AUGUSTĀ PL. 17.00

All of the events named usually take place on Saturdays, as a part of the Middle Earth Magic Game. Whole cycle of the game is approximately 11 months, and in the end of each cycle of the game, in the beginning of August, the Festival of the Green Order -- House of Fairy Tales "Undìne" is held. On the 8th of August, 1997 this festival had a name "Summer and Smoke", 1998 and 1999 the festival was called "This Land Is an Airport of Our Soul", On 13th of August 2000 the Festival of Reality of the Middle Land "This Land is Ours", in 2001 - "Valley of Rivendell", in 2002 festival "Ugunslaiks" (Time of Fire) took place in 9th of August. In the year 2002, the festival were held on 3rd of August under the name "Middle Land Soul".In the year 2003, festival of arts, ethnomusic, post-folklore, fairy-tales and fantasy atmosphere "Ugunslaiks" is dedicated to the beginning of 9th season of Sun calender and takes place in Saturday, 9th of August, 17 00.


» Sākt ceļojumu laikā...
Vēsture Vēsture 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014