Vēsture

« Atpakaļ Vēsture
2003 2004 2005 2006
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Piektdien, 23.decembrī

Ziemas Saulgrieži

no 18:00 Ekociemnieku tikšanās
no 20:00 Silts un dzīvs vakars, ejot caur garāko nakti uz brīdi, kad Saule iemīs pirmo soli uz atceļa takas.

Par to, lai dziesma būtu Saulei par bāku, rūpēsies Ansis Ataols Bērziņš un Maskačkas spēlmaņi, kā arī pa skanošam viesim no Vilkiem, Vilkačiem, un Vītolu ģimenes.

Nāc ciemos ar vaska sveci, kādu gardumu vai gluži vienkārši sevi.
Būsi gaidīts, un būsi gaidīta!
Sestdien, 12.novembrī

Apvienības "Ekociemati" dibināšana un
Mārtiņdienai un Lāčplēša dienai veltīts koncerts

12.novembrī, Dubultos, Parka ielā 1:

No pl.11.00 Dubultu laukumā un Pasaku mājā “Undīne” – Radošās iniciatīvas darba grupas “Par ekociematu - kā dabai un cilvēkam draudzīgu, radošam darbam piemērotu kultūrizglītības centru izveidošanu un attīstību Latvijas lauku novados” tikšanās
pl.15:00: Biedrības “Undīne” bibliotēkā - apvienības "Ekociemati" dibināšanas sapulce
No pl.17:00: Pasaku mājas Saules kalendāra svētku zālē Mārtiņdienai, Lāčplēša dienai un apvienības “Ekociemati” dibināšanas dienai veltīts svētku koncerts:
  • pl.17:00 - Austrasbērnu un kristīgās autormūzikas grupas "Levīti" uzstāšanās
  • pl.18.00 - Dienvidindijas klasisko deju grupa “Bharatnatjam”
  • pl.18:30 - Folk grupa “Dārdi”, dziesminieki Mikus Straume, Elīna Līce, Einārs Kvilis, folkloras kopa “Skance”, seno mūzikas instrumentu meistars Eduards Klints un Dabas ģitārmūzikas grupa “13 Ēnu Mērkaķēni”.
Saziņai: Pasts - undine@undine.lv; īsziņas - 20203120, tālrunis - 67769273, mobilais tālr. - 26478836.

Apvienības “Ekociemati” izveidošanu informatīvi atbalsta "Latvijas Valsts Agrārās Ekonomikas Institūta" darba grupa, apvienībā kopā ar citām radošās iniciatīvas grupām aicinām piedalīties biedrības, zemes īpašniekus, pagastu pārvaldes, novadu pašvaldības kā arī citus savas nozares speciālistus.

Ar vārdu "Ekociemati" saprotam tādu dabai un cilvēkam draudzīgu, radošam darbam piemērotu kultūrizglītības centru - ciematu izveidošanu un attīstību Latvijas lauku novados, kuros tiktu īstenoti ilgtspējīgas attīstības principi, notiktu aktīva kultūras, izglītības, amatniecības, ekotūrisma un ekotehnoloģiju, zemes, darba, informācijas un citu resursu apmaiņa.

Ekociematu izveidošanas atbalstītāju apvienošanās apvienībā, ar statūtos skaidri definētiem mērķiem, ir labākais veids, kā atrisināt ar ekociematu izveidošanu un uzturēšanu saistītus juridiskus un organizatoriskus jautājumus, veicināt individuālu atbildību, savstarpēju uzticēšanos un ilgtermiņā nodrošināt visu apvienībā iesaistīto pušu tiesisku aizsardzību.

Pilsētās daudziem enerģiskiem un izglītotiem cilvēkiem pietrūkst savas vietas un zemes. Toties Latvijas lauku novados ir daudz pamestu īpašumu, kuri kādam tomēr pieder. Pagastos, savukārt, ļoti pietrūkst cilvēku nākotnē nepieciešamajai attīstībai.

Ja vēlamies, lai arī citi mūs cienītu, vēlētos braukt pie mums ciemos, tad cienīsim sevi un sadarbosimies, lai radītu saviem tuvākajiem vēl vienu iespēju palikt un laimīgi dzīvot Latvijā.

Pasaulē ekociemati jau ir labs veids, kā dabai draudzīgā veidā risināt sociālekonomiskās problēmas. Kopīgi ar jau zināmajiem nozares entuziastiem veidojam jaunu, īpaši Latvijai piemērotu, sadarbības modeli, kurā visiem dalībniekiem būtu pieejama visa informācija un iespēja izvēlēties katram pagastam, īpašumam un biedrībai visatbilstošāko vienošanos uz savstarpēji atbildīgiem pamatiem.

Apvienības “Ekociemati” valdē vienādas tiesības ir visu iesaistīto organizāciju pārstāvjiem, biedri ir visu iesaistīto organizāciju biedri, kuri atbalsta statūtos apstiprinātos apvienības mērķus un uzdevumus. (Statūtu projekts www.ekociemati.lv vai www.undine.lv, vai uz elektronisko pastu pēc jūsu pieprasījuma.)

Mēs piederam zemei, bet abpusēji piepildītas savstarpējās attiecības veidojas tad, kad ar prieku varam sacīt: "Mūsu Zeme". Paiesim pirmo pussoli viens otram pretī un nemaz nemanīsim, kā kopīgi būsim piepildījuši mums atvēlēto laiku un telpu ar mīlestībā darītiem darbiem, Latvijas zemei un cilvēkiem. Mums viņa ir visskaistākā.....

"Ekociemati" ir atvērti.

Apvienības "Ekociemati" dibināšanas sapulce - 12.novembrī, Dubultos, Parka ielā 1.

  • Par statūtiem: undine@undine.lv;
  • īsi jautājumi sms - 20203120, vai www.ekociemati.lv;
  • Lattelekom tālrunis 67769273.
Sestdien, 5.novembrī

pl.15.00

Indijas klasiskās mūzikas koncerts un
lekcija "Klusuma saule- Skaņas saule- Sirds saule"

Indijas svētvietu apceļotājs Dāvids Kleiners stāstīs par savu dzīvošanu, strādāšanu un mācībām Ajurvēdas medicīnas centros Indijā. Iepazīstinās ar ajurvēdas skolotāju argumentiem par labu veselīgam dzīvesveidam nelielās lauku kopienās.

Muzikālam ieskatam:

un pl.18:00

Folkloras pētnieces Dzintras Pelegrimas lekcija

"Pūķi Latvijā un citur pasaulē."

Leģendas par pūķiem vieno pasaules tautas visos kontinentos. Vai tās ir atmiņas par aizvēsturi, nejaušība, mistika, acīm nesaredzama cita realitāte?
Sestdien, 22.oktobrī

pl.18:18

pasaku vakars "Leģenda"

Islandes un Viduszemes pasaku teicēja Trigvija Hansena pasaku vakars par pūķiem, dzīvniekiem un Dievu - senajos brīnumstāstos atrodamā pieredze sarunai ar Dabu, Esamību un Irru.

Paķer vaska sveci gaišumam un savu iekšējo bērnu paaicini līdz. Uz drīzu tikšanos!
Sestdien, 24.septembrī

pl.18:03

RUDENĀJI

Pasakmājīgi maģisks senbaltu dzīvesziņas rituāls

Ekovirtuve - kūpēs un remdinās izsalkumu
Amati - gaidīs prasmīgas un ziņkārīgas rokas
Dziesmas - balss saites un dvēseles stīgas

Esi mīļi aicināts!

Dalības maksas vietā priecāsimies par paša audzētu vai dabas dotu rudens velti.

Uz tikšanos Jūrmalā, Dubultos, Parka ielā 1, uz kāpas starp dzelzs ceļa staciju un jūru
Sestdien, 18.jūnijā

pl.21:00

Pūķa Ommo zemes ekociemu ielīgošana

Iedegsim dziesmotu ugunsratu,
Atvērsim sirdsdurvis savas,
Noņemsim aizkarus prāta istabu logiem.
Visapkārt zeme zied...
..un starp mums un debesīm
tiek sasieti jauni sidraba pavedieni.

Līgo gaismas ziedu jūrā
Sīka, maza dvēselīte;
Baltiem Dieva zirgiem pūrā
Jāņa dziesmu vācelīte.

* * *

Vairāk pastāstīt zinās Ingus - tel. 26478836.
Dalības maksas vietā priecāsimies par paša vai pašas lasītu Jāņu zāļu tēju.

Uz redzēšanos Jūrmalā, Dubultos, Parka ielā 1, uz kāpas starp dzelzs ceļa staciju un jūru

Ja braucat ar savu transportu, tad to var atstāt uz betona plāksnēm laukumā starp Dubultu staciju, Luterāņu baznīcu un Pasaku māju.
Svētdien, 8.maijā

pl.15:01

Eiropas miera un senlatviešu Ūsiņdienai veltīts

Austras bērnu koncerts „Pieneņu torte”

Piedalās dziesminieki:

Elīna Līce
Inese Sērdiene
Uldis Kākulis
un citi Austras bērni.

Paķer līdzi zaļu pieneņlapu prieku, saulainas dziesmas un kādu Tev tuvāku mūzikas instrumentu.

Uz drīzu tikšanos!

Vairāk zinās stāstīt Ingus - 26478836
Avotā guni kūru,
Caur akmeni dūmi kūp;
Mēnesī diegu vēru,
Danco Dieva kumeliņi.

Sestdien, 23.aprīlī

Pasaku mājā „Undīne” Dubultos, Parka ielā 1

Senās saulgriežu un kristīgās pavasara pilnmēness tradīcijas.

no pl. 11:11

Lieldienu noskaņai veltītas tautas lietišķās mākslas un amatniecības darbnīcas visiem.

no pl. 18:02

Senās saules un kristīgās augšāmcelšanās dziesmas visiem:
Cilvēkiem, Zemei, Dievam.
Svētdien, 24. aprīlī:

no pl. 11:11

svētdienas talka un eko optimisma akcija

Siltums, gaisma, jauno nātru un pieneņu lapu salātu prieks!

no pl.18:00

Fiziķa, filosofa un vēsturnieka Dzintara Korna
Lekcija, diskusija:

Jēzus augšāmcelšanās stāsts pasaules tautu garīgajā kultūrā.

Nobeigumā - maģiskā sadziedāšana.
Pirmdien, 25. aprīlī

Ozolu stādīšanas talka Pūķu zemē

Saziņai ar Undīnes Pūķiem un Rūķiem: 26478836 vai undine@undine.lv
Sestdien, 9.aprīlī

pl.18:01

Ar kartēm, fotogrāfijām, tabulām bagātīgi ilustrēta
populārzinātniska lekcija

RĪGA ZEM ŪDENS!

Lekcijas vadītāja Ludmila Kartunova, cienot katru cilvēku un respektējot ikvienu izvēli, brīdina, ka laika lēmuma pieņemšanai paliek arvien mazāk, jo:

Sestdien, Dubultos runāsim arī par izmaiņām Visumā un to atskaņām nākotnes Latvijā.

Ludmila Kartunova ir Rīgas Tehniskās universitātes Telpiskās un reģionālās attīstības pētījumu centra vadošā pētniece. Viņas zinātniskā darba galvenie virzieni ir ģeofizika, ģeoekoloģija, ekoloģija, hidroģeoloģija, ģeoloģijas un kosmiskās vides ietekme uz iedzīvotāju veselību un saimniecisko darbību, medicīnas ģeogrāfija. Šo pētījumu rezultāti regulāri tiek publicēti arī starptautiskos zinātniskos izdevumos.

Uz lekciju tiek gaidīti visi, kas vēlas turēt prātu un roku pulsu uz Latvijas Zemes pulsa.

Vairāk uzzināt palīdzēs zvans pa tālruni 67769273 vai 26478836, vai uz undine@undine.lv aizrakstīta vēstule.
Uz drīzu un vērtīgu tikšanos!
Sestdien, 26.martā, pl.18:18

Kopīgs solis ekociematu virzienā
un Dz.Korna lekcija

„No pitagoriešiem līdz Šri Aurobindo”

fiziķis, filozofs, sportists un kultūras vēstures skolotājs, krija jogas un kristietības praktizētājs Dzintars Vilnis Korns savā lekcijā „No pitagoriešiem līdz Šri Aurobindo” stāstīs par dažādu laiku un tautu ekokopienu garīgajiem principiem, to iespējamību un nepieciešamību arī mūsdienās.

Pirms un pēc Dzintara Korna lekcijas tiks risināti ar ekociematu kustības attīstību saistītie praktiskie jautājumi: (piemēram, zemes saņemšana mūža lietošanā kādā no ekociematiem un dzimtas mājas būvēšana).

Lekcijā - diskusijā tiks turpināta pagājušo svētdien, 20.martā iesāktā tēma par Latvijas ekociematu un ekokopienu savienību. Toreiz daudz tika runāts par ekociemtu un ekokopienu ekonomisko dzīvotspēju, šoreiz vairāk runāsim un domāsim par ekoloģiskā un ekonomiskā faktora saistību ar latviešu un citu Latvijā dzīvojošo un kaimiņos esošo tautu seno etnisko kultūru.

Diskusijā piedalīsies un par nākotnes nodomiem, veiksmēm un arī neveiksmēm stāstīs arī citi ekociematu ideju praksē pieredzējuši cilvēki.

26.marta vakara lektora Dzintara Korna pārliecība ir, ka veiksme ir iespējama, ja kopējai mājai ir arī neredzami garīgi pamati.

Visus ekociematu entuziastus droši vien iepriecinās ziņa, ka Latvijas valsts agrārās ekonomikas institūts ir uzsācis darbu pie Baltijas jūras reģiona programmas „Ekociemati ilgtspējīgai lauku attīstībai”.
Papildus informāciju par šo programmu varat saņemt no:

Uz drīzu un vērtīgu tikšanos!

Atbalsta Latvijas - Šveices sadarbības programma, Sabiedrības integrācijas fonds un fonds "Jamuna", kā arī rūķi un pūķi
Paldies visiem!
Svētdien, 20.martā, pl.12.01

Aicinām Tevi, lapas viesi, uz

Lieldienu - Zemes, Saules un Ūdens svētkiem

No vienas puses gaisotni radīs:
avangarda folkloras grupa „Asni”
LU folkloras grupa „Dandari”
Dienvidindijas deju grupa „Bharatnatjam”
Druvienas folkloras grupa „Pērlis” un dziedošā Vītolu ģimene
folkloras kopas „Laukam pāri” un „Silavoti”
Jūrmalas tautas tradīciju kopas „Skantce” un „Mare”
sadziedāšanās grupa „Rezonanse”
apvienības „Ekociemats” un biedrības „Uz viļņa” radošās darbnīcas – keramika, ādas apstrāde, dekupāža, aušana, citi rokdarbi, deviņkoku uguns iekuršana, trejdeviņu zāļu tējas vārīšana no avota ūdens, putnu dzīšanas rotaļas, bultu šaušana, šūpošanās un sadziedāšanās.

No otras - katrs Tu, vai vienā vārdā - mēs.

Paķer līdzi priecīgi un raibi sakrāsotas olas, diedzētus graudus, izplaucētus pūpolzarus, dvēseles stīgas un citus mūzikas instrumentus, rakstītas jostas, nebaidies krāsaina tērpa un saulainas dziesmas.

Par Lieldienām un ekoloģiskiem neatkarības augļiem..)

Apaļš kā pūpols, vesels kā pūpols!

Vairāk zinās stāstīt Pasaku mājas dvēsele Ingus - 26478836
Sestdien, 26.februārī, pl.18:18

saruna ar ārsti un ājurvēdas speciālisti Mariannu Grīnhofu

Ājurvēdas medicīnas principi

un to praktiskais pielietojums ikdienas dzīvē
Sestdien, 5.februārī, pl.17:05

Meteņdienas koncerts

un saulgriežu tradīcijai veltīta
Zaļās zemes Ommo radošā darbnīca

Piedalās:
folkloras kopas „Dandari”, „Laukam pāri”, „Abra”,
dziesminieki - muzikanti Kārlis Jirgens, Elīna Līce, Rasa Roze u.c.
Keramiķe Inese Āboliņa un Ramona Liepiņa
smilšu spēļu un terapijas speciāliste Madara Junga
koktēlnieki Elvīra Brila un Sergejs Žitņikovs

Ommo ir Dubultu Pasaku mājā nolaidies laimes pūķis, kurš ir iedvesmojies arī no rakstnieka Mihaela Endes grāmatas „Bezgalīgais stāsts” un baltu folkloras pētnieces Janīnas Kursītes atziņām par pūķi kā dabai tuva dzīvesveida un garīgi ekoloģiska līdzsvara simbolu starp „vēl vajag” un „diezgan”. Ar līdzīgu vārdu ir citas Mihaela Endes grāmatas varone Momo, kura atdeva savas pilsētiņas iedzīvotājiem laika bankā zaudēto brīvo laiku un dzīvesprieku.

Afrikāņu cilts dogoni ir saglabājuši mītu par pūķi Nommo, kurš reiz senlaikos nolaidies no debesīm un atvedis uz zemi visu dzīvo. Dahomeju mitoloģijā visa dzīvā radītājs ir Amma, kurš kopā ar pūķi Aijo Vedo (tāpat kā skandināvu Jormungands un citu tautu pasaules pūķi), balsta mūsu zemi. Jo tālāk pirms mūsu ēras ir pasaules brīnumpasaku pirmavoti, jo biežāk tās stāsta par pūķiem kā dzīvības, zināšanu un, Pasaku mājas gadījumā, arī kā iedvesmas nesējiem.

Latvijas ZA (Zinātņu akadēmijas) Folkloras krātuvē ir pierakstīta teika:
„senos laikos katrā latviešu mājā dzīvoja pūķis, un visā zemē valdīja labklājība...”

Jautru un priecīgu Meteņdienu, laimīgu jauno Saules gadu vēlot - Pasaku mājas pūķis Ommo!

Vairāk zinās sacīt - Pasaku mājas rūķis - pūķis Ingus (26478836)

Palasīt vairāk par meteņu būtību..)


Svētdien, 2.janvārī

pl.18:18

ājūrvēdas, jogas un veselīga dzīvesveida bibliotēkas atklāšana

Ājūrvēdas, jogas un veselīga dzīvesveida bibliotēkas atklāšana kopā ar Šri Krišna skulptūras iesvētīšanas ceremoniju.

Pasākumā: meditācija (dhjāna), uzruna (satsang), dziedāšana (badžan, mantram), mielasts (prasādam).

Pasākuma iniciators Dāvids Kleiners

Jūs esat sirsnīgi aicināti piedalīties, ziedot sveci, smaržkociņu, ziedu, dzērienu vai ēdienu ko svētīs Krišna, un saņems klātesošie, daloties piedāvātajā.
« Atpakaļ Vēsture 2003 2004 2005 2006
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014